Geschiedenis

De historie van de protestantse gemeente in Zundert gaat terug naar 1615, met de komst van de eerste protestantse predikant.

In het begin werden de kerkdiensten in de pastorie gehouden, maar toen in 1648 Rooms Katholieke kerkdiensten werden verboden namen de protestanten de Rooms Katholieke kerken in gebruik.

Met het instellen van ‘gemeenten’ in 1796 prefereerden de katholieken in Rijsbergen een katholieke burgemeester. In Zundert waren de bewoners tevreden met de toenmalige schout Frederik R. R. Van de Wall zodat hij als protestant in Zundert burgemeester werd.

Toen Napoleon in 1798 de Rooms Katholieke kerkdiensten weer toestond moesten de Rooms Katholieke  kerken dus weer aan de katholieke burgers teruggegeven worden.

Met maatschappelijke en financiële hulp van de burgemeester kon de kleine groep protestanten een nieuw kerkgebouw realiseren. Daarvoor werd een perceel ‘Huize Engeland’ aan de rand van het dorp gekocht en de gedachte was het gebouw te verbouwen tot kerkruimte. Met het maken van plannen kwam men tot de conclusie dat het beter was om met zorg te slopen en met gebruik van dan beschikbare bouwmaterialen een nieuwe kerk te bouwen. Uit de kerk van Beersen werd de preekstoel met de ambo (=lezenaar) gekocht en er werd een kanselbijbel aangeschaft.

Aan de preekstoel was ook een doopvont aanwezig omdat in de protestantse kerken de doop tijdens een viering plaatsvindt. Veel werd ook in eigen beheer gedaan en in 1806 werd het gebouw in gebruik genomen.

De vloer, de ramen en de preekstoel zijn de oudste delen van het interieur en het in 1996 gebouwde pijporgel is het nieuwste onderdeel van het gebouw.

In de loop van de tijd zijn ook paaskaars, verbeelding op de avondmaalstafel en teksten aangebracht ter ondersteuning van het gebruik van de ruimte.

De kerk is in 1990 gefedereerd tot een Samen op Weg-gemeente met de Gereformeerde en de Lutherse kerkgemeenschap. Ze dient nu de Protestantse Kerk Zundert-Rijsbergen. Deze kerkelijke gemeente bestaat uit circa 300 leden.