Geen wekelijkse Zondagsbrief meer op de website

Vanaf heden staat de Zondagsbrief niet meer online, Dit heeft te maken met het feit dat in de Zondagsbrief privegegevens staan, zoals wie er ziek is, in welk ziekenhuis iemand ligt etc. In het kader van deze AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) heeft de Protestantse Kerk Zundert besloten de Zondagsbrief niet meer op de website te plaatsen. Op deze plek staat nu het Preekrooster.

Even bijpraten.....(voorheen: de pastorale kring)

Dat is wat we willen met onze maandelijkse ontmoetingen in Rijsbergen.

Op elke laatste dinsdag van de maand komen we bij elkaar,

wij, dat zijn in de regel leden van de Protestantse Gemeente te Zundert.

We komen bij elkaar omdat we behoefte hebben aan contact,

we komen bij elkaar om te delen wat ons bezig houdt, inspireert en bemoedigt.

Maar we komen vooral bij elkaar om andere mensen

in informele sfeer te ontmoeten rond een kopje koffie.

We ontmoeten elkaar zo mogelijk bij de deelnemers thuis.

Het aantal vaste deelnemers is de laatste jaren minder geworden. 

Wij kunnen ons niet voorstellen dat er niet meer mensen

zijn die gewoon behoefte hebben 

aan een moment voor elkaar met een kopje koffie.

Heeft u belangstelling?

Geef het door via

Iedereen is van harte welkom.

 

ds. André Vlieger