Kliederkerk 17 april groot succes

Zo’n 17 kinderen en hun ouders kwamen 17 april weer bij elkaar voor een kliederkerk. Het was de bedoeling om een kinderviering in de Zwarte Schuur in de Pannenhoef te houden, maar de weersverwachting was van dien aard dat werd besloten naar de Van Goghkerk uit te wijken. Om 16.00 uur startte de viering. Juf Marjo vertelde het verhaal van de Goede Herder. De kinderen vonden het fijn om veel te zingen. 

Na de viering was er knutselen en een speurtocht in de tuin van de kerk. Maar het mooiste vond iedereen toch de twee lammetjes die door herder Hans Schep waren meegebracht. Wat was het leuk om die zelf te voeren! De bijeenkomst werd afgesloten met een bijzondere zegen in de kerk. Terwijl alle kinderen een groot regenboogscherm omhooghielden kregen ze de zegen mee.

 

Ds. André Vlieger

24 april: Sabbat, meer dan een vrije dag

24 april - Gast aan tafel: Franck Ploum
Thema: Sabbat, meer dan een vrije dag


De sabbat heeft een bijzondere plaats in de joodse traditie. Het is niet zo maar een vrije dag of
een dag om naar synagoge te gaan. Eerder is het een tegenbeweging tegen uitbuiting en
slavernij, die in die tijd aan de orde van de dag was. De Thora last een sabbat in, dag van niet
werken, dag van tot rust komen voor vrijen en slaven, maar ook van land en materialen. En
lastdieren. En dan is er ook nog zoiets als een sabbatsjaar: rust voor het land!
Nadenken over de huidige betekenis van de sabbat, of onze zondag, is niet alleen nadenken
over vrij-zijn, werken of naar de kerk gaan, het is ook nadenken over consumeren en
consuminderen, over een 24uurs economie en de draaglast van de aarde. Over uitputting van
mens, dier en land.
Inleider is theoloog Franck Ploum. Verbonden aan de Ekklesia Breda en werkzaam voor de
Broeders van Huijbergen. Hij publiceert regelmatig over bijbel in relatie tot politieke en
maatschappelijke thema’s. Zijn laatste bundel ‘De schreeuw van de aarde – zes bijbelse
leerdichten’ werd “een belangrijke bijdrage aan de ecologische bekering van Laudato Si’“
genoemd (Laudato Si’ Alliantie Nederland)

IONA-viering: Neem mij aan zoals ik ben

De kracht schuilt vaak in de eenvoud, zo ook bij de Ionaviering die zondag 3 maart gehouden werd in het VanGoghkerkje. Gewoon jezelf zijn, even tot rust komen bij mooie, ingetogen liederen, zachte muziek of momenten van stilte. Een kaars opsteken voor wie of wat jij belangrijk vindt. Je geborgen weten in het kerkje, weten dat God je aanneemt zoals je bent.

Geen preek vanaf de kansel, maar in het midden van de gemeente verzorgde pastor Van Steenoven een lezing met korte uitleg. De samenwerking tussen onze Rooms-katholieke zusterkerk en de Protestantse Kerk Zundert past helemaal in de traditie van Iona. Iona staat voor een oecumenische gemeenschap van mensen die nieuwe wegen zoeken om te leven naar het Evangelie.

Aan deze viering werd medewerking verleend door pastor Jan van Steenoven, predikant (en voor de gelegenheid ook gitarist en accordeonspeler Andre Vlieger), fluitiste Anneke van der Streek en zanggroep Multiple Voice o.l.v. René Dentro en organist Jan-Sjoerd van der Vaart.

Neem mij aan zoals ik ben

Zuiver uit wie ik zal zijn

Druk uw zegel op mijn ziel

En leef in mij

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Even bijpraten.....(voorheen: de pastorale kring)

Dat is wat we willen met onze maandelijkse ontmoetingen in Rijsbergen.

Op elke laatste dinsdag van de maand komen we bij elkaar,

wij, dat zijn in de regel leden van de Protestantse Gemeente te Zundert.

We komen bij elkaar omdat we behoefte hebben aan contact,

we komen bij elkaar om te delen wat ons bezig houdt, inspireert en bemoedigt.

Maar we komen vooral bij elkaar om andere mensen

in informele sfeer te ontmoeten rond een kopje koffie.

We ontmoeten elkaar zo mogelijk bij de deelnemers thuis.

Het aantal vaste deelnemers is de laatste jaren minder geworden. 

Wij kunnen ons niet voorstellen dat er niet meer mensen

zijn die gewoon behoefte hebben 

aan een moment voor elkaar met een kopje koffie.

Heeft u belangstelling?

Geef het door via

Iedereen is van harte welkom.

 

ds. André Vlieger