‘Kliederkerk’ in het Van Goghkerkje groot succes

In agrarische streken organiseert men begin november vaak een oogstdienst of een dankdag voor het gewas. De thematiek van de oogst en de dankbaarheid voor al het goede dat de aarde ons geeft stond ook centraal  in de “kliederkerk-light – viering”  op 1 november in het van Goghkerkje. Het woord ‘kliederkerk’ geeft al aan dat kinderen in deze viering centraal staan. Veel kinderen van Protestantse en ook Katholieke huize waren met hun ouders aanwezig om deze viering mee te maken.  De tafel voorin de kerk was vol met allerlei producten van het land en andere lekkernijen, want het ging tenslotte om het delen met elkaar. 

De kinderen zongen volop mee met de liedjes en ze luisterden vol aandacht naar een mooi verhaal verteld door Marjo van de kindernevendienstleiding. Na de viering kon er worden geknutseld en gingen de kinderen met boswachter Hans Schep de tuin in om bolletjes en een vijgenboompje te planten. We sloten deze activiteit af met limonade en door de kinderen zelf meegebrachte lekkere maar ook gezonde dingen.

Met de enthousiaste kinderen werd afgesproken dat dit zeker voor herhaling vatbaar is!

                                                                                                          Ds. André Vlieger

Een van de thema’s waar we dit jaar in onze gemeente aandacht aan willen schenken is het thema ‘Aarde’ en ‘Van U is de aarde.’

‘De aarde zit boordevol hemel

en elke struik, hoe gewoon ook,

staat in lichterlaaie van God.

Maar enkel hij die het ziet

doet zijn schoenen uit.

De rest zit er omheen

en plukt bramen’.

Een prachtig gedicht van  Elizabeth Barrett Browning: ‘de aarde zit boordevol hemel’. Wat een mooi beeld! Iemand vroeg me pas: heb je wel eens goed naar de aarde gekeken? Pak een handvol aarde op, en besef dat er in de aarde meer leven zit dan er boven.

Aarde, dan denk ik aan onze wereld, de plek die een huis is van zoveel leven.  Er is geen andere plek!

Aarde, dan denk ik aan vorens en ploegen, zware klei, aarde die bewerkt wordt om goede vrucht voort te brengen.

Aarde, dan denk ik aan het gegeven dat een theelepel ‘aarde’ meer levende organisme bevat dan er mensen zijn op aarde.

Aarde, dan denk ik de grond die ontgonnen, gebruikt, uitgebuit en misbruikt wordt.

Aarde,  dan denk ik aan aardsheid, een ge-aard-zijn, aan grond en bodem onder de voeten.

Aarde, dan denk ik aan een lied van Huub Oosterhuis: ‘aarde, mijn aarde, mijn moeders huis’

Aarde. Dan denk ik ook aan dat woord van Elizabeth Barrett Browning: ‘aarde die boordevol hemel zit’. Wat een mooi beeld!

Op het moment dat ik deze woorden schrijf lees ik dat het vandaag  (2 augustus) ‘eart overshoot day’ is. Dat is de dag waarop volgens berekeningen de grens ligt van wat de aarde ons duurzaam kan geven. Alle CO2-uitstoot en consumptie hierna kan de aarde niet meer verwerken is….

De organisatie achter eart overshoot day, Footprint Network, stelt dat we nu 1,7 aardes nodig hebben om in onze behoeftes te voorzien. Vooral de CO2-uitstoot drukt zwaar op de belastbaarheid van de planeet. De aarde wordt daar dubbel geraakt: de uitstoot gaat ieder jaar omhoog, terwijl het bosoppervlakte dat de CO2 weer kan opnemen, ieder jaar krimpt.

 

Hoe gaan wij met deze aarde om? En wat kunnen wij als gemeente in het klein in onze directe omgeving doen als het gaat om een verantwoorde omgang met deze aarde en al haar hulpbronnen? Ik verwijs u naar het stukje ‘Op weg naar een groene kerk’ van Hans Schep elders in dit kerkblad. Er zal veel moeten veranderen in onze omgang met de aarde. Maar ook: alle kleine beetjes helpen!

 

                                                                                    André Vlieger

 

Blijf je dicht bij de aarde.

 

Blijf je dichtbij de aarde,

de aarde die je draagt,

de aarde die je voedt,

 

Verwacht je het licht,

sta je open voor het wonder,

de hemel die je hoedt,

prachtig mens zul je zijn,

mens

in de bloei van je hart.

 

                                          Hans Bouma

 

                                          Uit: aarde mijn aarde

                                                           Franciscaans Milieuproject Stoutenburg

Subcategorieën