• Kerkdienst iedere zondag van 10:00 tot 11:00

Oecumene

Oecumene

Oecumene = bevordering van onderling begrip en samenwerking tussen diverse religieuze kerkgenootschappen.


Om als protestants-christelijke gemeente in het overwegend Katholieke Zundert meer verbinding te realiseren met onze zustergemeenten, worden in de gemeente Zundert de oecumenische banden aangehaald.

Het regulier overleg heeft ondermeer geresulteerd in een Oecumenische viering in de Sint Bavokerk te Rijsbergen.

Daarnaast wordt in de 40-dagentijd een gezamelijke Vastenmaaltijd gehouden in de Pastorie van de Trudoparochie.

Bij alle activiteiten staat ontmoeting, bezinning en begrip voor elkaar volgens het Evangelie van Jezus Christus centraal.
Zundert, van Goghkerkje
Vincent van Gogplein 1
4881 DG Zundert
26-06-2022 09:51 Kijk
26-06-2022 09:51 Luister
19-06-2022 09:53 Kijk
19-06-2022 09:53 Luister
12-06-2022 09:53 Kijk
12-06-2022 09:53 Luister
05-06-2022 09:46 Kijk
05-06-2022 09:46 Luister
29-05-2022 09:52 Kijk
29-05-2022 09:52 Luister