• Kerkdienst iedere zondag van 10:00 tot 11:00

Kerkdiensten

Iedere zondagmorgen om 10:00 uur komen wij als gemeente bijeen in het Van Goghkerkje, Vincent van Goghplein 1 te Zundert.
Met de huidige maatregelen is een spontaan kerkbezoek helaas niet mogelijk, en dient men zich vooraf aan te melden.

Voor eenieders veiligheid geldt het dringend verzoek om bij luchtwegklachten thuis te blijven.

Aanmelden voor de dienst kan op maandag t/m donderdag voorafgaande aan de dienst:
Telefoonnummer: 06 208 04 405 (telefonisch of Whatsapp)
E-mail: 

Graag bij aanmelding doorgeven met hoeveel mensen u komt en of u graag bij de muur wilt zitten i.v.m. de ringleiding.

Gezien het beperkt aantal beschikbare plaatsen worden in principe de eerste aanvragen gehonoreerd. Indien er meer aanmeldingen zijn dan zitplaatsen, zullen deze mensen op vrijdag hierover worden geïnformeerd. 

Desgewenst komen zij dan als eerste op de lijst voor de volgende zondagsdienst.

Het volgende procedé wordt gevolgd:
 • Bij de hoofdingang wordt u verwelkomd door de gastheer-/vrouw en wordt naar uw gezondheid gevraagd. Graag daarbij de 1,5 meter in acht nemen.
 • Na binnenkomst staan er desinfecterende middelen tot uw beschikking.
 • De gastheer/-vrouw zal u een plaats aanwijzen.
 • Het voorbedenboek wordt niet gebruikt, maar u kunt uw voorbede van tevoren op een briefje schrijven en aan de gastheer/-vrouw geven. Deze zorgt ervoor dat het briefje bij de lessenaar komt te liggen.
 • Tijdens de dienst blijft eenieder zoveel mogelijk op de aangewezen plaats zitten.
 • Helaas is samenzang nog niet toegestaan.
 • Tijdens de dienst wordt niet gecollecteerd. Er staat een collectebus bij de uitgang.
 • Na de samenkomst verlaat eenieder de kerk per bank. De achterste bank eerst en de voorste bank als laatste. De gastheer/-vrouw ziet hierop toe.
 • Er worden geen handen geschud, en eenieder wordt verzocht om niet met elkaar bij de uitgang te blijven praten om opstoppingen te voorkomen.
 • Er zal voorlopig geen koffiedrinken zijn.
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van de garderobe; bij de ingang van de kerk staat een paraplubak.
 • Toiletgebruik wordt tot een minimum beperkt, maar het toilet is wel beschikbaar. 
Het is bijzonder spijtig dat deze maatregelen nodig zijn, maar wij hopen op deze wijze toch weer in een veilige omgeving samen te kunnen komen.

Onze kerkdiensten zijn ook te beluisteren via de kerkomroep op onze website: www.pk-zundert.nl of www.kerkomroep.nl
Zundert, van Goghkerkje
Vincent van Gogplein 1
4881 DG Zundert
29-01-2023 09:51 Kijk
29-01-2023 09:51 Luister
22-01-2023 09:49 Kijk
22-01-2023 09:49 Luister
15-01-2023 09:50 Kijk
15-01-2023 09:50 Luister
08-01-2023 09:47 Kijk
08-01-2023 09:47 Luister
01-01-2023 10:49 Kijk
01-01-2023 10:49 Luister