• Kerkdienst iedere zondag van 10:00 tot 11:00

Weekbrief 21 juni 2020

Houd toch moed, mijn kind…

Houd toch moed mijn kind
Je komt hier doorheen
Maar wees niet eigenwijs
voer je strijd niet alleen

Hij klopt aan jouw deur
Heb je dat niet gehoord
Doe hem open mijn kind
En vertrouw op zijn woord

Je hebt toch van Jezus
Het bidden geleerd
Vind je ’t zelf dan geen tijd
Dat je dit eens probeert

Leg je hand in Zijn hand
En je komt er doorheen
Kom ontspan je maar kind
Je bent niet alleen

Tekst van Greet Jansen-Smit,
aangeleverd door Adrie Niemantsverdriet - Berkman

Voorzichtig weer opstarten……

Velen van u zullen zich afvragen hoe en wanneer we weer bij elkaar kunnen komen in ons vertrouwde kerkje. De ontmoeting, het samenzijn, de persoonlijke aandacht, we missen het enorm.
 
Hoe onze predikant ook zijn best doet om ons elke zondag weer iets te geven om naar (uit) te kijken, op een laptop aan de keukentafel of samen bij een bureau is toch anders dan je zondagse kleren aandoen, de weg naar Zundert opgaan, en binnengaan in ons sfeervolle kerkgebouw, waar het orgel ons verwelkomt, waar we oude bekenden en nieuwe gezichten zien.
 
We weten allemaal waarvoor we het doen, we moeten geen onnodig risico nemen om onszelf of anderen te besmetten, maar we moeten ook door, door met de kerk en door met ons kerkelijk leven.
 
In die context heeft de kerkenraad besloten met een kleine werkgroep een aantal praktische zaken te gaan bekijken en uitwerken, met als doel om binnen afzienbare tijd weer, zij het in aangepaste vorm, erediensten te kunnen houden.
De aanpassingen zitten voornamelijk in zaken als : er is een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar, er kan geen samenzang zijn en ook na de dienst moeten we op gepaste afstand van elkaar blijven. Vooraf aanmelden is niet te vermijden, als we het aantal bezoekers willen kunnen beheersen.
Dit alles meewegende willen we zoals het er nu naar uitziet op 26 juli een soort “proefdienst”  houden met een kleine groep mensen, om uit te testen hoe de voorstellen en maatregelen in de praktijk uitwerken.  Na nog een proef op de volgende zondag, 2 augustus hopen we dan daarna zo ver te zijn, dat we kunnen gaan denken aan een wekelijkse dienst.
U wordt uiteraard op de hoogte gesteld van de vorderingen en de manier waarop een en ander geregeld gaat worden.
Deze zogenaamde Proefdiensten zullen in ieder geval met een camera worden opgenomen, en de opname zal na afloop op onze website worden geplaatst, tijdens de dienst kunt u alvast meeluisteren via www.kerkomroep.nl
 
Tot zover voor nu, de werkgroep (bestaande uit Edmund Prawoto, Henk Niemantsverdriet, Sonja Koevoet,Stella ‘t Hart en Hans Breedveld) is deze week aan de slag gegaan. wilt u hier meer over weten kunt u informeren bij Sonja Koevoet of Hans Breedveld.
 
Met vriendelijke groet,
Adrie Niemantsverdriet-Berkman

Voorzitter kerkenraad

Vele jaren is Adrie Niemantsverdriet voorzitter van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Zundert. Kort geleden heeft zij echter een functie aanvaard bij de burgerlijke Gemeente Zundert. Zij heeft te kennen gegeven dat zij om die reden het voorzitterschap van de kerkenraad moet neerleggen. Hans Schep is bereid gevonden het voorzitterschap in de toekomst op zich te willen nemen. Daar zijn we als gemeente heel blij mee. En Adrie wensen we alle goeds in haar nieuwe functie bij de gemeente.

Moment van Woord en Gebed op de website

A.s. zondag zal er weer een presentatie zijn, een moment van Woord en Gebed. Deze presentatie vind u op de website van onze kerk (www.pk-zundert.nl). U kunt daar klikken op de link voor deze presentatie, vervolgens is deze te bekijken en te beluisteren. Opdat u een indruk krijgt van wat er in de presentatie is opgenomen volgt hieronder een verkort overzicht van de inhoud.

Presentatie zondag 21 juni

  • lied 139
  • lezing: 1 Johannes 4, 7 t/m 16
  • lied 885
  • woorden ter overweging
  • lied ‘Leef met volle teugen’, Kinga Ban en Elbert Snel
  • persoonlijke groet
  • gebeden
  • Onze Vader / Elise Mannah
  • Lied 839
  • zegen

Werkzaamheden aan de kerk

Binnenkort (voor de bouwvak) wordt er een grote reparatie aan de voorgevel van ons kerkje gedaan. Het belangrijke herstel zal niet zichtbaar zijn vanaf de straat omdat het hier gaat om een binnenmuur van de kopgevel van Goghkerkje op de zolder. Voorbereidend aan het schilderwerk dat in 2018 gepland was in onze kerk gingen Jan Neleman en Henk Niemantsverdriet op zolder vanaf de bovenkant het
plafond reinigen van gruis en stof. Het was hun toen ook opgevallen dat diverse stenen van de binnenmuur in de topgevel aan het verpulveren zijn en stelden hier vragen over.

De binnenmuur is de draagmuur voor de kapconstructie daar de houten gordingen uiteindelijk op deze muur rusten. De muur heeft dus een belangrijke functie. De Monumentwacht werd er nogmaals bij gehaald maar deze kwam niet direct met een plausibel advies omdat het onduidelijk was wat nu de oorzaak is van het verpulveren van diverse stenen.

Uiteindelijk zijn we bij bouwbedrijf Balemans BV uit Rijsbergen terecht gekomen. Dit is een “Erkend Restauratie Bouwbedrijf” die meerdere
monumenten heeft gerestaureerd. Na diverse inspecties is de conclusie dat er voor het binnen metselwerk niet de beste kwaliteit stenen zijn toegepast. Het is dan ook zogenaamd vuil metselwerk wat inhoud dat het geen zichtwerk betreft. Er zitten goede harde stenen in de muur maar ook zachte en met name deze stenen vallen uit elkaar.

Het plan van aanpak is om deze zachte stenen eruit te halen en te vervangen door nieuwe harde stenen. Dit is een redelijke intensieve en kostbare klus. Omdat onze kerk een rijksmonument is zijn wij verplicht de restauratie zo verantwoordelijk mogelijk te laten uitvoeren. Bouwbedrijf Balemans heeft hiervoor een prijs afgegeven en opdracht gekregen. De planning is nu om dit in juli uit te voeren. Voor de bereikbaarheid komt er aan de achtergevel een steiger te staan. Dit is het enige wat zichtbaar is van de restauratie en is de overlast beperkt daar er geen werkzaamheden in de kerk zelf plaats vinden maar alleen op de zolder.

Vriendelijke groet,
Het College van Kerkrentmeesters

Pastoraat

We roepen op om naar elkaar te blijven omzien en voor elkaar te bidden. Het ‘bezoekwerk’ zal ook de komende tijd zoveel mogelijk ‘telefonisch’ gedaan worden. We willen vanuit zorg om en voor elkaar zo weinig mogelijk risico lopen van besmetting. We hopen op uw en jouw begrip hiervoor. Neem bij behoefte aan een gesprek of contact gerust telefonisch contact met elkaar of met ons (uw contactpersoon, ouderling, predikant) op!

Tenslotte…

Namens de kerkenraad, een hartelijke groet aan u allen!
André Vlieger

Consternatie

Afgelopen week moesten wij onverwachts ons huis uit en werden we evenals andere bewoners in onze straat geëvacueerd. Brabant Water was bezig met het vervangen van de waterleidingen in onze straat, totdat er precies voor onze deur een gasleiding werd geraakt. De politie en de brandweer moesten er aan te pas komen. Dat gaf heel wat consternatie. Gelukkig is alles weer goed gekomen en hersteld, maar het was toch een vreemde gewaarwording. (AV)

 

© 2020 - Protestantse Kerk Zundert
Zundert, van Goghkerkje
Vincent van Gogplein 1
4881 DG Zundert
09-08-2020 09:49 Luister
02-08-2020 09:45 Luister
26-07-2020 09:59 Luister
01-05-2020 13:46 Luister
08-03-2020 16:58 Luister
08-03-2020 15:52 Luister
08-03-2020 09:52 Luister
01-03-2020 09:52 Luister
23-02-2020 10:25 Luister
23-02-2020 09:48 Luister