• Kerkdienst iedere zondag van 10:00 tot 11:00

Weekbrief 14 juni 2020

Protestantse Gemeente Zundert 2020

Een gebed

Gij hebt ons geschapen, God,
niet in soorten,
maar als mensen naar uw beeld;
laat ons elke neiging weerstaan
onderscheid te maken
naar kleur of klank,
help ons staande te houden
dat in ieder mens
uw gezicht is te zien,
uw stem is te horen,
en dat de gelijkenis met U
overtuigender is
dan onze onderlinge verschillen.

Uit Zondagswoorden 2010, W.R. van der Zee

(Ik denk een passend gebed in deze vreemde tijden van corona en antiracisme protesten. AV)

Hartelijk groeten voor u allen, namens Hans en Elly Mugge, Etten-Leur

Pastoralia

De felicitaties gaan naar dhr. en mevr. Sadijo – Prawoto, Bredaseweg 38d, 2322 Minderhout in verband met hun huwelijksjubileum op 15 juni.
Van harte gefeliciteerd!

Pastoraat

We roepen op om naar elkaar te blijven omzien en voor elkaar te bidden. Het ‘bezoekwerk’ zal ook de komende tijd zoveel mogelijk ‘telefonisch’ gedaan worden. We willen vanuit zorg om en voor elkaar zo weinig mogelijk risico lopen van besmetting. We hopen op uw en jouw begrip hiervoor. Neem bij behoefte aan een gesprek of contact gerust telefonisch contact met elkaar of met ons (uw contactpersoon, ouderling, predikant) op!

Moment van Woord en Gebed op de website

A.s. zondag zal er weer een presentatie zijn, een moment van Woord en Gebed. Deze presentatie vind u op de website van onze kerk (www.pk-zundert.nl). U kunt daar klikken op de link voor deze presentatie, vervolgens is deze te bekijken en te beluisteren. Opdat u een indruk krijgt van wat er in de presentatie is opgenomen volgt hieronder een verkort overzicht van de inhoud.

Ook deze keer weer met dank aan Jaap van Malsen, die de presentaties op de website plaatst, en met dank aan onze organist Piet Guis, die voor elke presentatie een aantal liederen inspeelt die ik in de presentatie kan opnemen. Soms maak ik ook gebruik van filmpjes of andere bijdragen, waar mogelijk met toestemming van de auteur/ schrijver/ componist, zoals deze keer het lied van de Oosterhoutse Nachtegalen.

Een enkele keer valt er onverwachts iets weg in de presentatie, die u op de website vindt. Dat kunt u mogelijk merken aan een onlogische overgang of het feit dat de volgorde in de presentatie niet klopt met wat ik in deze nieuwsbrief vermeld. Als dit al voorkomt wordt dat meestal pas zichtbaar als de presentatie al is gemaakt en op het moment dat deze op de website wordt geplaatst. In dat geval heeft dat te maken met de auteursrechten op een filmpje of een muzikale bijdrage, waardoor iets alsnog kan worden verwijderd.

Presentatie zondag 14 juni

 • lied 100
 • gebed, aangereikt door Elly en Hans Mugge, Etten-Leur.
 • lezing: Matteüs 9, 35 – 10, 8 en woorden ter overweging
 • Lied 659
 • tekst: verklaring van Baltimore
 • lied 1006 (gezongen door Elise Mannah, CD: Luisterliedboek)
 • persoonlijke groet
 • zegen St. Patrick
 • toegift
 • Lied 886 (Abba Vader)
 • ‘You raise me up’ (gezongen door de Oosterhoutse Nachtegalen)


(Gebed van ds. D.J. Bierenbroodspot)

Tenslotte…

Namens de kerkenraad, een hartelijke groet aan u allen!

André Vlieger

© 2020 - Protestantse Kerk Zundert
Zundert, van Goghkerkje
Vincent van Gogplein 1
4881 DG Zundert
09-08-2020 09:49 Luister
02-08-2020 09:45 Luister
26-07-2020 09:59 Luister
01-05-2020 13:46 Luister
08-03-2020 16:58 Luister
08-03-2020 15:52 Luister
08-03-2020 09:52 Luister
01-03-2020 09:52 Luister
23-02-2020 10:25 Luister
23-02-2020 09:48 Luister