• Kerkdienst iedere zondag van 10:00 tot 11:00

Weekbrief 7 juni 2020

Beste gemeenteleden,

Hoewel de versoepelingen van de maatregelen rond het coronavirus langzamerhand zichtbaar en voelbaar worden, blijft de oproep om voorzichtig te zijn, onverminderd van kracht. Dat geldt ook in de kerk en voor alle kerkelijke gemeentes. Overal wordt nagedacht over de mogelijkheid om vanaf enig moment weer te starten met diensten. In principe vanaf 1 juni met maximaal 30 mensen, en vanaf 1 juli met maximaal 100 mensen. Maar dat kan niet zo maar. Elke kerkelijke gemeente moet een gebruiksplan uitwerken voor de ruimtes die zij heeft. Daaruit moet - de voorschriften van het protocol van de landelijke kerk in acht nemend - blijken wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn, en wanneer welke activiteiten misschien voorzichtig kunnen worden opgepakt. Dat moet dus wel maatwerk zijn, want geen enkele kerkelijke gemeente en geen kerkgebouw is hetzelfde. Ook onze gemeente werkt zo’n plan uit. U hoort daar op korte termijn meer van.

In dit alles blijft de oproep om voorzichtig te zijn van kracht. Wij willen ons voor alles laten leiden door de zorg om elkaar. Wij zijn voor elkaar verantwoordelijk. Onze gemeente kent veel kwetsbare mensen in risicogroepen. We willen met elkaar zo weinig mogelijk risico lopen dat er met iemand wat gebeurt. Dat neemt niet weg dat velen van ons kerkje missen, met alles wat daar bij komt: het koffiedrinken, de contacten, even een gesprekje na de dienst enz. We zien uit naar het moment dat we weer zullen zien het vertrouwde kerkje.

Een collega schreef een gedicht naar aanleiding van het gevoel dat mensen hebben als ze een tijd kerk en kerkgang moeten missen. Niet alle details zijn van toepassing op onze kerk, maar het gevoel wel, daarom wil ik het graag met u delen:

Voor een kerkgebouw van 158 jaar
dat tijdens de Corona-crisis leegstond

Het hoge, smalle spreekgestoelte
Geroezemoes tijdens de collecte
Het orgel met de gouden engelen
Kindervoetjes bij het kindermoment
Het zilveren doopvont
Kerkbanken, bezet tot op de laatste plek
Ik mis je, oudje
De glanzende kroonluchters
die perfect op de verkeerde plek hangen
De tocht in je nek
op een heldere ochtend in de herfst
De scheuren in de wand
vaak gerepareerd, toch weer stuk
Ik mis je, oudje
Je hoorde ons zingen uit volle borst
je rook ons pepermunt
je zag onze tranen
je voelde ons geluk
je open deuren als open armen
je muren die ons omhelsden
Ik mis je, oudje
158 jaar oud
18000 kerkdiensten
en nu ben je stil
en leeg
en wij ook
Ik mis je, oudje

Pastoralia

Deze dagen gaan de felicitaties naar Mevr. F. Ridder -Noordanus, Lovensdijkstraat 7 B12, 4818 AJ Breda (zij is/was jarig op 6 juni) en naar Mevr. N.G. van Nes – Bos, Achtmaalseweg 108, 4881 VN Zundert (zij is jarig op 13 juni). Van harte gefeliciteerd!

Moment van Woord en Gebed op de website

A.s. zondag zal er weer een presentatie zijn, een moment van Woord en Gebed. Deze presentatie vind u op de website van onze kerk (www.pk-zundert.nl). U kunt daar klikken op de link voor deze presentatie, vervolgens is deze te bekijken en te beluisteren. Opdat u een indruk krijgt van wat er in de presentatie is opgenomen volgt hieronder een verkort overzicht van de inhoud.

Presentatie zondag 7 juni:

  • lied 220
  • gedicht/gebed door Janny van Malsen
  • verhaal voor de kinderen door Marjo de Ruiter
  • kinderlied (‘we doen het samen’, van Marcel en Lydia Zimmer)
  • lezing uit Johannes 3, 1 t/m 8 en woorden ter overweging
  • Lied 675, 1
  • Lied ‘Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam’ (Lied 70/Opwekking)

Pastoraat

We roepen op om naar elkaar te blijven omzien en voor elkaar te bidden. Het ‘bezoekwerk’ zal ook de komende tijd zoveel mogelijk ‘telefonisch’ gedaan worden. We willen vanuit zorg om en voor elkaar zo weinig mogelijk risico lopen van besmetting. We hopen op uw en jouw begrip hiervoor. Neem bij behoefte aan een gesprek of contact gerust telefonisch contact met elkaar of met ons (uw contactpersoon, ouderling, predikant) op!

Geslaagden gefeliciteerd!

Alle jongeren die afgelopen week officieel geslaagd zijn, van harte gefeliciteerd! Ondanks
dat alles zo heel anders loopt dan we normaal gesproken verwachten, hopen we toch dat jullie op een goede manier je school hebben kunnen afronden. Ieder heeft zo zijn eigen
toekomstplannen na de diploma uitreiking.
Misschien een tussenjaar, misschien werken, of een vervolgstudie. Wat je ook gaat doen, veel sterkte en vooral veel plezier en goede moed voor wat je gaat doen!

Tenslotte…

Namens de kerkenraad, een hartelijke groet aan u allen!
André Vlieger

© 2020 - Protestantse Kerk Zundert
Zundert, van Goghkerkje
Vincent van Gogplein 1
4881 DG Zundert
20-06-2021 09:51 Luister
13-06-2021 09:45 Luister
06-06-2021 09:57 Luister
30-05-2021 09:57 Luister
23-05-2021 09:49 Luister
16-05-2021 09:51 Luister
09-05-2021 09:47 Luister
02-05-2021 09:48 Luister
25-04-2021 09:50 Luister
18-04-2021 09:53 Luister