Weekbrief 24 mei 2020

Afdrukken

Beste gemeenteleden,

Het volgende ochtendgebed kreeg ik door van Hans en Elly Mugge. Ik wil het namens hen graag met u delen.

Zoals het licht ons elke morgen
nieuw verschijnt,
ons wekt en koestert met zijn stralen,
wekt Gij God, zo ook mij !
 
Zoals de zon geen dag
ons in het donker laat,
laat mij Uw trouw ook nu weer dagen !
 
Schep doorgang aan wat zorgen baart,
wat angst aanjaagt,
en zet mij recht weer op mijn voeten:
niet moedeloos, niet hopeloos verlamd,
maar opgericht, met opgeheven hoofd
tot U mijn God, mijn Vader en mijn Licht !
 
Sytze de Vries

Pastoraat

We roepen op om naar elkaar te blijven omzien en voor elkaar te bidden. Het ‘bezoekwerk’ zal ook de komende tijd zoveel mogelijk ‘telefonisch’ gedaan worden. We willen vanuit zorg om en voor elkaar zo weinig mogelijk risico lopen van besmetting. We hopen op uw en jouw begrip hiervoor. Neem bij behoefte aan een gesprek of contact gerust telefonisch contact met elkaar of met ons (uw contactpersoon, ouderling, predikant) op!

Moment van Woord en gebed op de website

A.s. zondag zal er weer een presentatie zijn, een kort moment van Woord en Gebed. Deze presentatie vind u op de website van onze kerk (www.pk-zundert.nl). U kunt daar klikken op de link voor deze presentatie, vervolgens is deze te bekijken en te beluisteren.

Bedankje 1

Lieve mensen, Ondanks het feit dat ik mij elke dag (en nog steeds) geborgen wist in Gods trouwe Vaderhanden, was het geweldig om zoveel liefde en aandacht vanuit de gemeente te ontvangen. Zoveel bezoekjes, bloemen, kaarten en telefoontjes. Het heeft mij en ook Fred zo goed gedaan om zoveel meeleven te ontvangen en wij willen iedereen daarvoor dan ook heel hartelijk bedanken.

Veel liefs, Fred en Ria

(Het bedankje was al eerder verstuurd door Fred en Ria, maar heb ik pas nu ontvangen en is nu geplaatst. Daarvoor onze verontschuldigingen)

Bedankje 2

DANKZEGGING

Hierbij dank ik alle gemeenteleden die, in welke vorm dan ook, mij met mijn 88e verjaardag hebben gefeliciteerd. In deze moeilijke tijd heeft Uw belangstelling er voor gezorgd dat  ik toch heb  een fijne dag heb mogen beleven. Hopelijk tot spoedig weerzien in de kerk met na de dienst  het gezellige koffiepraatje,

Groetend, Reinder Krale

Tenslotte…

Namens de kerkenraad, een hartelijke groet aan u allen, mede namens mijn vrouw Henriette

André Vlieger