• Kerkdienst iedere zondag van 10:00 tot 11:00

Weekbrief 31 mei 2020

Pinksteren 2020

Beste gemeenteleden,

De versoepelingen rond de coronamaatregelen gaan nog steeds door. Dat is fijn, maar ook spannend en verwarrend. En het roept ook vragen op. Want wat mag er wel en wat mag er niet? En hoe zou het gaan, nu mensen weer meer naar buiten mogen gaan en ook verpleeghuizen, musea, kerken waar mogelijk hun deuren weer openen. Ook in onze kerken is er bij veel mensen een diep verlangen om weer samen te komen en elkaar te zien
en te ontmoeten. Intussen is het nog niet zo ver.Wij vieren Pinksteren op afstand van elkaar. Wat tegenstrijdig is dat eigenlijk… Pinksteren
is het feest van de Heilige Geest die verbindt maar we vieren dat op afstand van elkaar. En zullen op dit moment nog andere wegen moeten vinden om elkaar nabij te zijn.

Druk verkeer is er in het virtuele circuit, via de social media en andere communicatie kanalen. Er wordt des te meer op deze wijze met elkaar gedeeld: muziek, filmpjes, foto’s, goede wensen, enz. Er zijn prachtige en bemoedigende woorden om met elkaar te delen. U ziet daar ook iets van in de presentatie op de website van de Protestantse Gemeente te Zundert.

Zo ontving ik de afgelopen week o.m. verschillende Pinkstergroeten van kerken in de regio. Een van die groeten – van de Protestantse Gemeente Roosendaal - deel ik hier graag met u:

Dit Pinksterlied van Stef Bos is ook opgenomen in de presentatie, die u via de website kunt bekijken.

Pinkstergroeten werden de afgelopen week gedeeld tussen alle kerken die betrokken zijn bij de actie ‘Lopend vuurtje’. De pinkstergroet van onze gemeente aan andere gemeentes is:

Pastoraat

We roepen op om naar elkaar te blijven omzien en voor elkaar te bidden. Het ‘bezoekwerk’ zal ook de komende tijd zoveel mogelijk ‘telefonisch’ gedaan worden. We willen vanuit zorg om en voor elkaar zo weinig mogelijk risico lopen van besmetting. We hopen op uw en jouw begrip hiervoor. Neem bij behoefte aan een gesprek of contact gerust telefonisch contact met elkaar of met ons (uw contactpersoon, ouderling, predikant) op!

Moment van Woord en gebed op de website

A.s. zondag zal er weer een presentatie zijn, een kort moment van Woord en Gebed. Deze presentatie vind u op de website van onze kerk (www.pk-zundert.nl). U kunt daar klikken op de link voor deze presentatie, vervolgens is deze te bekijken en te beluisteren. In deze presentatie zijn o.m. een pinkstergroet van pastoor Hans van Geel, ds. Hans van Winkelhoff (Nederlands Gereformeerde Kerk Rijsbergen) en onze classispredikant Marco Luijk opgenomen. Hierbij een verkort overzicht van wat u in de presentatie kunt zien:

- Lied uit Iona
- psalm 67 (orgel Piet Guis)
- lezing van het Pinksterverhaal
- kinderlied ‘ik moet weggaan’ (uit: opwekking voor kinderen)
- Overweging/pinkstergroet Marco Luijk
- Pinksterlied Stef Bos (Geest van hierboven, leer ons geloven…)
- Pinkstergroet Hans van Winkelhoff
- Lied 672 (orgel Piet Guis)
- gebeden (Hans van Geel)
- Pinksterlied (orgel Piet Guis / melodie U zij de glorie)
- slotwoord
- enkele liederen als toegift

Pinkstercollecte

In deze corona periode wordt er niet gecollecteerd. Toch blijft er veel hulp nodig in de wereld juist nu corona wereldwijd om zich heen grijpt. De armsten zijn dan het slachtoffer want ook zij hebben te maken met de Lockdown en dat betekent voor deze mensen vaak geen werk, geen inkomen, geen eten. Er is onvoldoende gezondheidszorg. Ziekte, honger en dood dreigen dan. Kerk in actie doet daar wat aan.

Kerk in Actie wil kerken wereldwijd ondersteunen met:

1. Voedsel aan de meest kwetsbaren
2. Hygiënepakketten
3. Medische zorg
4. Financiële steun aan de meest kwetsbaren
5. Preventiecampagnes

Uw bijdrage kan het volgende betekenen:

• Voor 8 euro kan de kerk in Zuid-Afrika een hygiënepakket uitdelen.
• Voor 10 euro krijgen ouderen in Moldavië een voedselpakket.
• Voor 11 euro krijgen ouderen in Moldavië een maand medicijnen en medische hulpmiddelen.
• Voor 20 euro wordt een familie in Indonesië een maand met voedsel ondersteund.
• Voor 22 euro krijgt iemand in Zuid-Afrika een uitgebreid basisvoedselpakket. Een heel gezin steunt u met 132 euro.
• Voor 25 euro kan een gezin in Colombia met medicijnen worden geholpen.
• Met 30 euro kan een jongere met HIV in Rwanda een maand eten.
• Voor 38 euro krijgen ouderen in Palestina een hygiënepakket.

Wilt u helpen? Dat kan stort uw collecte op de bankrekening van de Diaconie. Wij zorgen dan dat de totale bijdragen van onze gemeenschap naar Kerk in Actie gaan. Het rekeningnr. van de Diaconie is NL76Rabo0145345815. Voor meer informatie kunt kijken op https://www.kerkinactie.nl/projecten/wereldwijd-strijden-tegen-corona

Met vriendelijke groet,

namens de Diaconie, Richard Peters

Tenslotte…

Namens de kerkenraad, een hartelijke groet aan u allen. Mooie Pinksterdagen gewenst!

André Vlieger

© 2020 - Protestantse Kerk Zundert
Zundert, van Goghkerkje
Vincent van Gogplein 1
4881 DG Zundert
09-08-2020 09:49 Luister
02-08-2020 09:45 Luister
26-07-2020 09:59 Luister
01-05-2020 13:46 Luister
08-03-2020 16:58 Luister
08-03-2020 15:52 Luister
08-03-2020 09:52 Luister
01-03-2020 09:52 Luister
23-02-2020 10:25 Luister
23-02-2020 09:48 Luister