24 april: Sabbat, meer dan een vrije dag

24 april - Gast aan tafel: Franck Ploum
Thema: Sabbat, meer dan een vrije dag


De sabbat heeft een bijzondere plaats in de joodse traditie. Het is niet zo maar een vrije dag of
een dag om naar synagoge te gaan. Eerder is het een tegenbeweging tegen uitbuiting en
slavernij, die in die tijd aan de orde van de dag was. De Thora last een sabbat in, dag van niet
werken, dag van tot rust komen voor vrijen en slaven, maar ook van land en materialen. En
lastdieren. En dan is er ook nog zoiets als een sabbatsjaar: rust voor het land!
Nadenken over de huidige betekenis van de sabbat, of onze zondag, is niet alleen nadenken
over vrij-zijn, werken of naar de kerk gaan, het is ook nadenken over consumeren en
consuminderen, over een 24uurs economie en de draaglast van de aarde. Over uitputting van
mens, dier en land.
Inleider is theoloog Franck Ploum. Verbonden aan de Ekklesia Breda en werkzaam voor de
Broeders van Huijbergen. Hij publiceert regelmatig over bijbel in relatie tot politieke en
maatschappelijke thema’s. Zijn laatste bundel ‘De schreeuw van de aarde – zes bijbelse
leerdichten’ werd “een belangrijke bijdrage aan de ecologische bekering van Laudato Si’“
genoemd (Laudato Si’ Alliantie Nederland)